Cele i zadania

    Realizujemy cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W naszym przedszkolu jest 6 oddziałów.

Nasze przedszkole w szczególności koncentruje się na:

 • Zapewnieniu opieki i wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka w
  przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku
 • Uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianiu wiary we
  własne siły i możliwość osiągnięcia sukcesu w oparciu o wartości
  domu rodzinnego
 • Stworzeniu warunków do rozwijania samodzielności
 • Rozwoju wrażliwości moralnej
 • Kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu zrozumienia zjawisk
  zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu
  przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym
 • Rozwoju wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju
  wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej
 • Rozbudowaniu ciekawości poznawczej, zachęceniu do aktywności
  badawczej i wyrażaniu własnych myśli i przeżyć
 • Zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego,
  bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych