Tematyka na miesiąc wrzesień

    1. To jestem ja.

    2. Moja grupa.

    3. Moja droga do przedszkola.

    4. Idzie jesień... przez las, park.


    Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1