Wiosenne kwiaty

Dzisiejsza praca plastyczna wymagała od dzieci wyobraźni,umiejętności posługiwania się nożyczkami i komponowania przestrzeni na kartce.Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12