Akcja sprzątania świata

Po raz kolejny dzieci wzięły udział w akcji sprzątania świata ,,Czysty Białystok". Zaopatrzeni byliśmy w jednorazowe rękawiczki i plastikowe worki do segregacji śmieci. Sprzątaliśmy teren w okolicy przedszkola. Dzieci z zapałem przystąpiły do wykonania zadania. Obiecały że będą zwracać uwagę aby nie zaśmiecać środowiska.Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15 większy obrazek nr 16 większy obrazek nr 17 większy obrazek nr 18 większy obrazek nr 19 większy obrazek nr 20