"Eko - bajka" - układamy historyjki obrazkowe

Kolejne zadanie z projektu „Segreguję, nie marnuję” wykonane. Przedszkolaki układały i opowiadały historyjki obrazkowe o tematyce ekologicznej. Celem prezentowanych i omawianych obrazków było pokazanie dzieciom skutków niewłaściwego zachowania człowieka oraz sposobów zapobiegania dalszej degradacji naturalnego środowiska. Uświadomienie dzieciom czym grozi dalsze, bezmyślne w stosunku do przyrody postępowanie człowieka jest bowiem pierwszym krokiem do sukcesu. Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8