Zbiory - tworzenie zbiorów

    W naszym otoczeniu występuje wiele przedmiotów, które tworzą zbiory. Przy tworzeniu zbiorów uwzględnia się różne cechy jakościowe takie jak:  nazwa, przeznaczenie, wielkość, kolor, waga... . My dzisiaj skupialiśmy się na klasyfikowaniu z uwzględnieniem: rodzaju przedmiotu, jego koloru i wielkości.  Meldujemy zrealizowanie zadania numer 1 z projektu "Inkubator edukacji - edukacja matematyczna".Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15 większy obrazek nr 16 większy obrazek nr 17 większy obrazek nr 18