Rytmy - tworzenie i odwzorowywanie

    Wszystkie formy życia na ziemi przebiegają według ustalonych rytmów, także życie człowieka. Rytm jest obecny w wielu formach aktywności każdego z nas . Matematyka także wypełniona jest rytmami. Dlatego też dzisiaj w ramach realizacji zadania z projektu „Inkubator edukacji – edukacja matematyczna” zajęliśmy się kształtowaniem zdolności do dostrzegania regularności rytmicznych. Układaliśmy, tworzyliśmy i kontynuowaliśmy  rytmy wykorzystując różne przedmioty: magnesy w kształcie owoców i warzyw, kasztany i klamerki do przyczepiania prania. Kierowaliśmy się zasadą: od ćwiczeń prostych do trudniejszych.Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15 większy obrazek nr 16 większy obrazek nr 17 większy obrazek nr 18 większy obrazek nr 19 większy obrazek nr 20 większy obrazek nr 21 większy obrazek nr 22