Zebranie z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy Rodziców/opiekunów prawnych na Walne Zebranie Rodziców, które odbędzie się dnia 8 września (czwartek) o godzinie 1600  w sali gimnastycznej. Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania z nauczycielkami w poszczególnych grupach. Z uwagi na ważność poruszanych spraw prosimy o przybycie.

Tematyka

- organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2022/2023,

- zasady odpłatności za przedszkole,

- ubezpieczenie dzieci.                                                   

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 65 "Podlaskie Smyki"

                                                                                                                                                                               Magdalena Sieprawska

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
zebranie z rodzicami