Zmiana wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Z dniem 1 stycznia 2023r następuje zmiana wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w jednostkach oświatowych prowadzonych przez miasto Białystok. Wysokość odpłatności wzrasta do kwoty 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

W załączeniu UCHWAŁA NR LXIII/884/22 RADY MIASTA BIAŁYSTOK  z dnia 20 grudnia 2022r.  Do pobrania:Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
Opłaty