Konkurs "Piernikowe szaleństwo"

Święta Bożego Narodzenia to bogactwo smaków i zapachów...

Serdecznie zapraszamy do udziału w rodzinnym

konkursie pt.: ” Piernikowe szaleństwo”

    Cele konkursu:
    1. Kultywowanie i upowszech­ni­anie trady­cji pieczenia świątecznych pierników, nawiązanie do tradycji i obrzędów Świąt Bożego Narodzenia.
    2. Prezentacja wytworów twórczej pracy własnej
    3. Dzielenie się radością podczas wspólnej pracy z rodziną .   

    Uczestnicy konkursu: dzieci uczęszczające do przedszkola wraz z rodzicami

    Regulamin:

     1. Każdy przedszkolak wraz z rodzicami lub rodzeństwem może przygotować jedną pracę konkursową – piernikową ozdobę świąteczną (domek, anioł, serce, choinka, szopka     itp.)

    2. Technika uzyskania formy piernika dowolna: wycięcie foremką, odciśnięcie, płaskorzeźba, forma przestrzenna. Technika zdobienia dowolna.

    3. Prace konkursowe należy dostarczyć do 15 grudnia 2023r. do grupy, której uczęszcza dziecko.

    4. Pierniki – każdy osobno, powinny być ułożone na papierowym talerzyku.

    5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy do której uczęszcza.

    6. Prace przechodzą na rzecz organizatora konkursu i zostaną wyeksponowane na przedświątecznej wystawie w przedszkolu.

    7. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację zasad przewidzianych w niniejszym regulaminie.

    Dla wszystkich uczestników przewidziane są drobne upominki.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Koordynatorzy konkursu: Katarzyna Bursa, Agnieszka Pyszko - BorkowskaSprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1