REKRUTACJA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "PODLASKIE SMYKI" W BIAŁYMSTOKU NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

    Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2017-2020, zamieszkałe w Mieście Białystok. Dzieci – uchodźcy z Ukrainy biorą udział w rekrutacji na zasadach ogólnych.

    Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się w terminie 27 lutego 2023 r. – 10 marca 2023 r. do godz. 15:00

    Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie https://bialystok.formico.pl lub odręcznie.     Wnioski będzie można pobrać w placówce od 27 lutego 2023 r.

    Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli samorządowych, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

    Przedszkole wybrane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

    Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go podpisać i złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru.

    Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie do 10 marca 2023 r. do godz. 15.00 w przedszkolu pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

    Opcjonalne istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie profilem zaufanym. Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.
    

    Ważne terminy:

    27 lutego – 10 marca 2023 r. do godz. 15:00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi     spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

    do 27 marca 2023 r. do godz.12:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów     potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

    30 marca 2023 r. o godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do      przedszkola

    do 3 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola (w postaci pisemnego     oświadczenia)

     4 kwietnia 2023 r. o godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

    Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdą Państwo na stronie Miasta Białystok:

    https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

    Dni otwarte w placówce odbędą się 21. 02. 2023 roku w godz. 15.00 - 16.30

    Prosimy o śledzenie strony internetowej. Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 85 653 31 42