REKRUTACJA

Wirtualny spacer po przedszkolu!

 Zapraszamy wszystkich nowych przedszkolaków i ich rodziców na wirtualny spacer po przedszkolu "Podlaskie Smyki".

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO


    24 lutego – 10 marca 2022 r. do godz. 15:00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi     spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     do 24 marca 2022 r. do godz.12:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów     potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

    29 marca 2022 r. o godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do      przedszkola

    do 1 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola (w postaci pisemnego     oświadczenia)

     4 kwietnia 2022 r. o godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

    Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdą Państwo na stronie Miasta Białystok:

    https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

    Ze względu na reżim sanitarny Dni otwarte w placówce nie odbędą się.

    Prosimy o śledzenie strony internetowej.Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 85 653 31 42