Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - rok szkolny 2023/2024

 

Godziny

Przebieg czynności stałych, opartych na rytmie dnia

6.30 – 7.30

Dzień dobry” - schodzenie się dzieci w grupach łączonych, zabawy dowolne polegające na podejmowaniu samodzielnych działań, realizacja własnych pomysłów: manipulowanie, konstruowanie. Zabawy w kącikach zainteresowań.

7.30 – 8.30

Zabawy integracyjne, ćwiczenia stymulujące, wyrównawcze i wspierające indywidualne zainteresowania dzieci. Zajęcia twórcze, ogólno – rozwojowe, gry i zabawy niekierowane, ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokowo – słuchową, fonetykę, grafomotorykę). Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe (3 – latki).

8.30 – 9.00

Czynności organizacyjno – porządkowe, higieniczne, śniadanie.

9.00 – 10.00

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne wg wybranego programu edukacyjnego, prace organizacyjno – porządkowe.

10.00 – 11.30

Spacery, gry i zabawy dowolne na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, zabawy swobodne.

11.30 – 12.00

Czynności organizacyjno – porządkowe, higieniczne, obiad.

12.00 – 12.30

Czynności organizacyjne przed wypoczynkiem (3 – 4 latki). W grupach 5 – 6 – latków, ćwiczenia stymulacyjne, wyrównawcze, zabawy dowolne i wspierające indywidualne zainteresowania dzieci, rozwijające zdolności twórcze, językowe i manualne.

12.30 – 13.45

Odpoczynek w grupach młodszych, w grupach starszych zabawy relaksacyjno – wyciszające, ogólnorozwojowe, gry i zabawy sportowe – pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia językowe, zabawy dowolne.

13.45 – 14.45

Czynności organizacyjno – porządkowe, higieniczne, podwieczorek

14.15 – 16.00

Zabawy doskonalące funkcje poznawcze lub grafomotoryczne (przygotowujące do nauki czytania i pisania), zajęcia profilaktyczne, zabawy kierowane i niekierowane. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

16.00 – 17.00

Zabawy integracyjne, zabawy kierowane, czytanie bajek, rozmowy indywidualne.

 

GODZINY PRACY ODDZIAŁÓW

Godziny pracy oddziału I

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.00 - 17.00 7.00 -17.00 7.00-17.00 7.00 - 17.00 7.00 - 17.00

 

Godziny pracy oddziału II

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.30 - 15.30 8.00 - 15.00 7.30-15.30 7.30 - 16.30 7.30 - 15.30

 

Godziny pracy oddziału III

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
6.30-16.30 6.30-16.30 6.30-16.30 6.30-16.30 6.30-16.30

 

Godziny pracy oddziału IV

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.30-16.00 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-16.00

 

Godziny pracy oddziału V

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.30-16.00 7.30-16.30 7.30-16.30 7.30-16.30 7.30-16.00

 

Godziny pracy oddziału VI

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.00 -16.00 7.00 -16.00 7.00-16.00 7.00 -15.30 7.00 -15.30

 

Godziny pracy specjalistów

Logopeda - Katarzyna Nasuta

Wtorek Środa Czwartek
12.00 - 15.00 12.00 - 15.30 12.00 - 13.30

 

Pedagog specjalny - Urszula Jasińska

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek
8.30 - 11.30 8.30 - 11.30 8.30 - 11.30 8.30 - 10.30

 

Psycholog - Urszula Perkowska

Poniedziałek Wtorek
8.00 - 14.00 8.00 - 14.00

 

Język angielski w ramach podstawy programowej:

p. A. Pyszko - Borkowska

grupa II    środa godz. 9.45 - 10.00

grupa V   środa godz. 10.00 - 10.30

grupa VI  środa  godz.  10.30 - 11.00  

 

p. U. Jasińska

grupa I    piątek 9.45 - 10.00

grupa III  piątek 10.00 - 10.15

grupa IV  piątek 10.30 - 11.00