Zamówienia publiczne

Wyniki przeprowadzonego zapytania ofertowego

 Czwartek, 27 lipca 2023 r.   ( 11:21 ) 

Wyniki przeprowadzonego zapytania ofertowego (pobierz pdf).Zapytanie ofertowe - artykuły spożywcze

 Środa, 12 lipca 2023 r.   ( 13:10 ) Wyniki przeprowadzonego zapytania ofertowego

 Piątek, 28 października 2022 r.   ( 9:38 ) 

 Wyniki przeprowadzonego zapytania ofertowego (pobierz pdf)Dostawa artykułów spożywczych

 Piątek, 14 października 2022 r. 

Informujemy, iż jeden dostawca może złożyć ofertę wyłącznie do jednej z poniższych grup artykułów spożywczych.