"TEMATYKA NA MIESIAC KWIECIEŃ"

1. Mamy różne charaktery.

2. Wiosna na wsi.

3. Dbamy o przyrodę. 

4. Polska- moja ojczyzna.