"Zajączek Wielkanocny" - konkurs grupowy

    

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców z grupy III „Zajączek Wielkanocny”

 

  1. Organizatorem konkursu są nauczycielki z Grupy III.
  2. Konkurs trwać będzie do 28.03.2023 r.
  3. Temat prac konkursowych brzmi: „Zajączek Wielkanocny”
  4. W konkursie mogą brać udział dzieci z rodzicami, uczęszczające do naszej grupy.

  Cele konkursu:

      1. Pielęgnowanie tradycji wykonywania ozdób związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

      2. Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci.

      3. Umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych.

  Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formie przestrzennej.
  2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi przez dzieci przy pomocy rodziców.
  3. Każda praca musi być opatrzona danymi: imię i nazwisko dziecka.
  4. Prace należy składać do 28.03.2023 roku do nauczycielek w grupie.
  5. Każdy uczestnik konkursu otrzyma upominek i dyplom.


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1