KONKURS PLASTYCZNY "EKOLUDEK"

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców z grupy IV „Ekoludek”

  1. Organizatorem konkursu są nauczycielki z Grupy IV.
  2. Konkurs trwać będzie do 16.04.2024 r.
  3. Temat prac konkursowych brzmi: „Ekoludek”
  4. W konkursie mogą brać udział dzieci z rodzicami, uczęszczające do naszej grupy.

    Cele konkursu:

    1. Rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.
    2. Rozwijanie wyobraźni.
    3. Wdrażanie do proekologicznych zachowań,
    4.  Dostrzeganie piękna natury i znaczenia ochrony środowiska poprzez wykorzystanie materiałów wtórnych.

    Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formie przestrzennej.
  2. W pracy należy wykorzystać m.in. plastikowe butelki, nakrętki, kapsle, surowce wtórne nadające się do recyklingu, czyli ponownego przetworzenia.
  3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi przez dzieci przy pomocy rodziców.
  4. Każda praca musi być opatrzona danymi: imię i nazwisko dziecka.
  5. Prace należy składać do 16.04.2024 roku do nauczycielek w grupie.
  6. Każdy uczestnik konkursu otrzyma upominek i dyplom.


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1