Zajęcia wokalno- taneczne koła "Małe Podlaski"

Utrwalenie choreografii tańca do piosenki "W moim ogródeczku" i piosenki "Jestem sobie Podlasianka". Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9