Zmiana opłaty za przedszkole

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 65 „Podlaskie Smyki” w Białymstoku informuje, iż od 1 września 2023 roku nastąpi zmiana wysokości opłaty za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, która będzie wynosiła 1,30 zł.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LXXI/970/23 Rady Miasta Białystok z dnia 29maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.

Dyrektor

Magdalena Sieprawska  Do pobrania:Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1