REKRUTACJA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "PODLASKIE SMYKI" W BIAŁYMSTOKU NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

        Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2018-2021, zamieszkałe w Mieście Białystok. Dzieci – uchodźcy z Ukrainy biorą udział w rekrutacji  na zasadach ogólnych.
    Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola 26 lutego 2024 r. – 8 marca 2024 r. do godz. 15:00
Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie https://rekrutacje-bialystok.pzo.edu.pl lub odręcznie. Wnioski będzie można pobrać w placówce od 26 lutego 2024 r.
Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli samorządowych, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
Przedszkole wybrane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go podpisać i złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru. Opcjonalne istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie profilem zaufanym. Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.
Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminie do 8 marca 2024 r. do godz. 15.00 w przedszkolu pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
 
Terminy rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2024/2025
    od 26 lutego 2024 r. do 8 marca 2024 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagą w postępowaniu rekrutacyjnym.
    28 marca 2024 r. o godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
    do 4 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia)
    5 kwietnia 2024 r. o godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 
Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkola znajdują Państwo na stronie Miasta Białystok w zakładce edukacja – rekrutacja do przedszkoli i oddziałów „0” w szkołach:

    https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

    Dni otwarte w placówce odbędą się 26. 02. 2024 roku w godz. 14.30 - 16.00

    Prosimy o śledzenie strony internetowej. Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 85 653 31 42