Kontakt i lokalizacja

Przedszkole Samorządowe nr 65
„Podlaskie Smyki”
w Białymstoku

ul. Łagodna 12
15-757 Białystok

tel.: 85 653 31 42

email: ps65@um.bialystok.pl