Zamówienia publiczne

Wyniki przeprowadzonego zapytania ofertowego

 Piątek, 28 października 2022 r.   ( 9:38 ) 

 Wyniki przeprowadzonego zapytania ofertowego (pobierz pdf)Dostawa artykułów spożywczych

 Piątek, 14 października 2022 r. 

Informujemy, iż jeden dostawca może złożyć ofertę wyłącznie do jednej z poniższych grup artykułów spożywczych.